SOCIAAL EN DUURZAAM ONDERNEMEN WORKSHOPS

Wil jij en je organisatie de volgende of zelfs eerste stap zetten naar meer impact? Wij helpen je daarbij met onze workshops waarbij we brainstormen over visies en die omzetten naar praktische stappen om je gewenste impact te realiseren. Kijk welke workshop bij jou past of zoek contact met ons, we denken graag mee!

Workshops

Mijn Impact

Formulier jouw impact en businessmodel

Duur:
+/- 3 uur

TALEN:
NEDERLANDs, Engels

Wat doen we in deze workshop?

De workshop is opgedeeld in de volgende fases:

  1. Introductie
  2. Brainstorm welke impact willen wij maken
  3. Concretiseren Impact visie
  4. Uitwerken Waarde propositie
  5. Uitwerken businessmodel

Aan het eind van de workshop ben je instaat anderen in één zin te vertellen welke impact je na streeft en heb je een uitgebreide schets van je businessmodel om dit te realiseren.

Omschrijving:

Veel mensen en organisaties willen impact maken maar soms is het moeilijk dit te realiseren tot een concrete onderneming of te implementeren in het huidige beleid. Wat vaak wordt onderschat is de noodzaak voor een sterke visie waarop een business model kan worden gebouwd. Vaak weten we wel ongeveer wat de visie is maar blijft deze haken op “Verduurzamen” of “Meer sociale cohesie in de buurt creëren”. Dit is een goed punt om vanuit te starten maar nog te vaag en meer een containerbegrip waar we niet echt stappen uit kunnen formuleren. In deze workshop gaan we met je kijken naar de kern van de impact die je wil bereiken. Ieder bedrijf wil duurzaam zijn maar ben je duurzaam als festival wanneer je 10% van je omzet doneert aan Greenpeace? Of wanneer je als festival nastreeft 100% van al je afval te hergebruiken? Beide hebben impact maar de tweede voelt meer als een visie waardoor je ook een ECHTE duurzame organisatie wordt.

Aangezien er zoveel visies zijn die je kan nastreven is het van belang om er één te vinden die past bij jouw organisatie. Dit baseren we op je ambities die je hebt, de problemen die je ziet, de mogelijke werkzaamheden die je nu al uitvoert en de dromen die je voor je ziet.

Nadat er een visie is geformuleerd (en die zal na de workshop nog wel eens wat bijgewerkt kunnen worden maar het is een een goed begin) gaan we aan de slag met de waardepropositie. Jij hebt een visie maar voor wie is dat en kunnen we daar waarde voor potentiële klanten creëren het is niet voor niet een sociale ONDERNEMING. We zoeken naar waarde die toevoegen of pijnpunten die we wegnemen. Daarna gaan we over om deze waardes uit te werken tot een businessmodel. Welke verdienmodellen verbinden we aan je nieuwe concept, welke stakeholders moeten worden benaderd en welke communicatie modellen moeten worden opgezet.

Aan het eind van de workshop heb je dan ook een visie en een eerste opzet van je businessmodel waaruit je de eerste stappen kan nemen om je sociale/duurzame onderneming te starten. Je bent klaar om impact te maken.

Enthousiast over de workshop?

IMPACT METEN

Leer je impact meten

Duur:
+/- 3 uur

TALEN:
NEDERLANDs, Engels

Wat doen we in deze workshop?

De workshop is opgedeeld in de volgende fases:

  1. Introductie
  2. Brainstorm welke impact maak je
  3. Uitwerken Theory of Change
  4. Concretiseren Impact

Aan het eind van de workshop ben je instaat te vertellen wat de impact is die je maakt en een structureel meetplan op te stellen.

Omschrijving:

Voor organisaties die impact maken is het steeds belangrijker om ook aan te tonen hoeveel impact zij daadwerkelijk maken. Dit kan met Impact metingen. In deze workshop leggen we uit hoe je begint met impact metingen, dit begint namelijk bij een goed beeld hebben welke impact je wil bereiken en inzichtelijk te maken of die impact ook behaald wordt. Het is uiteraard zeer wisselend welke impact je meet afhankelijk welk doel je nastreeft echter zijn er vele handige handvatten die helpen om een goede impactmeting op te zetten. In deze workshop nemen we je mee door alle stappen van duidelijk formuleren welke impact je wil maken tot een goed meetsysteem opzetten zodat je en dit inzichtelijk maken voor de organisatie en derden.

Enthousiast over de workshop?

Close Menu